Blanco Website

Ludentes Netwerk

Proeflokaal Ludentes biedt spelconcepten aan waarmee richting en ruimte wordt gegeven aan verbinding. Zowel verbinding met eigen inspiratie, met elkaar in samenwerking als met thema’s in de wereld.