Sticker

CareX

CareX is een van de medeontwikkelaars van het woon-werkcomplex De Hub in Haren. CareX beheert het gebouw, doet de toewijzing van de ruimtes en verzorgt de contracten in De Hub.

Even voorstellen

CareX lost leegstand op door zinvol maatschappelijk gebruik. De zusterhuizen van Beatrixoord stonden al jaren leeg en leegstand is nergens goed voor. Tijdelijke bewoning en tijdelijke werkruimte voegen waarde toe aan de samenleving. In dit project is een combinatie gemaakt met het zorg aspect. Samenwerking met De Questcoach, jongeren die wonen onder begeleiding, en het bieden van woonruimte aan statushouders maken van de Hub een speciale plek.